La Fundació Inform té el certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001 des de juliol de 2002 i la certificació SGE21. Treballem amb un sistema de gestió ètica i socialment responsable. Podeu consultar el nostre Codi de Responsabilitat Social  i la Política de gestió.